Różnego typu wymienniki w branży chłodniczej

search:

Wymienniki ciepła to nic innego jak specjalne urządzenia wykorzystywane do wymiany energii w postaci ciepła między dwoma nośnikami tej energii - mogą nimi być substancje ciekłe bądź gazowe. Wymiennik ciepła może pełnić dwie funkcje: może być używany do ogrzewania płynu roboczego bądź do jego schładzania. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z nagrzewnicą, w drugim - z chłodnicą.

Na zasadzie wymienników ciepła pracują wszelkie urządzenia, w których wymagane jest ogrzewanie bądź chłodzenie substancji - znajdują więc zastosowanie w chłodnicach i łaźniach laboratoryjnych, chłodnicach samochodowych, nagrzewnicach gazowych i olejowych, w urządzeniach klimatyzacyjnych, lodówkach, chłodniach, zamrażalnikach, zmywarkach i innych.

Niepozorny wymiennik ciepła jest więc jednym z kluczowych elementów wielu urządzeń codziennego użytku!

W zależności od zastosowania istnieje wiele typów wymienników stosowanych w chłodnictwie. Często kryją się one pod specyficznymi nazwami - przykładem jest rekuperator, czyli wymiennik ciepła znajdujący szerokie zastosowanie w systemach wentylacyjnych. Większość wymienników prócz kilku wyjątków może być stosowana zarówno w chłodnictwie, jak i ogrzewaniu.

Podział rodzajów wymienników używanych w chłodnictwie jest dość obszerny. Dzielą się one ze względu na typ budowy - wyróżniamy tu wymiennik ciepła płaszczowo - rurowy z wężownicą, basenowy B - line, wymiennik płytowy, spiralny, lamelowy itp. Najczęściej w urządzeniach chłodniczych montowane są wymienniki płytowe skręcane oraz lutowane.

Z kolei ze względu na rodzaj użytej w nich substancji wyróżnia się - wymiennik ciepła typu ciecz - ciecz, gaz - gaz, ciecz - gaz, ciecz - ciało stałe itp., wymienniki pracujące w trybie ciągłym i okresowo. To zresztą nie koniec Wszystkie te typy z powodzeniem stosowane są w branży chłodniczej i klimatyzacyjnej, biorąc udział w procesie schładzania danej substancji.