Wymiennik ciepła a rodzaje wentylacji w mieszkaniach.

Wentylacja jest jednym z najważniejszych elementów każdego mieszkania. Powinna ona zapewniać nie tylko komfort cieplny, ale przede wszystkim dostęp i dopływ świeżego powietrza. Wentylacja powinna być skuteczna i zapewniać stałą, efektywną wymianę i cyrkulację powietrza między wnętrzem a świeżym powietrzem z zewnątrz. Ze względu na różnice w budowie instalacji, wentylację w mieszkaniach można podzielić na trzy rodzaje.

Pierwszy rodzaj wentylacji to wentylacja naturalna, znana również pod nazwą grawitacyjna. Jej działanie bazuje na wykorzystaniu praw fizyki - przepływ powietrza odbywa się na zasadzie różnicy ciśnień. Drugim rodzajem wentylacji jest wentylacja mechaniczna wywiewna, nawiewna i wywiewna-nawiewna. Wykorzystuje się w niej mechaniczne urządzenia, których celem jest zapewnienie odpowiedniej ilości świeżego powietrza w budynku.

Prawdziwie efektywne jest jednak użycie w mieszkaniu wentylacji nawiewno-wywiewnej, połączonej z odzyskiem ciepła. Wentylacja ta wykorzystuje wymienniki ciepła, w tym specyficzny wymiennik ciepła - rekuperator. Rekuperator jest urządzeniem, które wykorzystuje się zazwyczaj w instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych, bowiem pozwala ono na odzyskanie traconego ciepła.

Rekuperator w wentylacji pełni rolę zarówno wymiennika ciepła, jak i urządzenia wentylacyjnego. Nowoczesne rekuperatory wykorzystuje się do oczyszczania i nawilżania powietrza we wnętrzu domu. Dzięki swojemu działaniu, rekuperator jest współcześnie jednym z najchętniej kupowanych urządzeń, wykorzystywanych w instalacjach wentylacyjnych.